Линк на YOUTUBE за инсталирање на програмата AUTOCAD :

Линкови за Предметите: Техничка Комуникација и Техничко цртање со КАД

YouTube Пример 0
YouTube Пример 1
YouTube Пример 2
YouTube Пример 3
YouTube Пример 4
YouTube Пример 5
YouTube Пример 6
YouTube Пример 7
YouTube Пример 8
YouTube Пример 9
YouTube Пример 10
YouTube Пример 11
YouTube Пример 12
YouTube Пример 13
YouTube Пример 14
YouTube Пример 15
YouTube Пример 16
YouTube Пример 17
YouTube Пример 18
YouTube Пример 19
YouTube Пример 20
YouTube Пример 21
YouTube Пример 22
YouTube Пример 23
YouTube Пример 24
YouTube Пример 25
YouTube Пример 26
YouTube Пример 27
YouTube Пример 28
YouTube Пример 29
YouTube Пример 30
YouTube Пример 31
YouTube Пример 32
YouTube Пример 33
YouTube Пример 34
YouTube Пример 35
YouTube Пример 36
YouTube Пример 37
YouTube Пример 38
YouTube Пример 39
YouTube Пример 40
YouTube Пример 41
YouTube Пример 42
YouTube Пример 43
YouTube Пример 44
YouTube Пример 45
YouTube Пример 46
YouTube Пример 47
YouTube Пример 48
YouTube Пример 49
YouTube Пример 50
YouTube Пример 51
YouTube Пример 52
YouTube Пример 53
YouTube Пример 54
YouTube Пример 55
YouTube Пример 56
YouTube Пример 57
YouTube Пример 58
YouTube Пример 59
YouTube Пример 60
YouTube Пример 61
YouTube Пример 62
YouTube Пример 63
YouTube Пример 64
YouTube Пример 65
YouTube Пример 66
YouTube Пример 67
YouTube Пример 68